Prvá stavebná sporiteľňa

Všeobecná úverová banka

Fiat - Alfa Romeo Žilina

Metro Cash & Carry Slovakia, s.r.o.

ALA BAMA spol. s.r.o.

EUROFORMES, s.r.o.

IAF - Medzinárodná abolicionistická federácia

ARTAS, n.o.