V decembri 1999 sa stala členom Medzinárodnej abolicionistickej federácie so sídlom v Paríži, ktorá má ako MVO konzultatívny štatút člena Rady Európy, OSN, UNICEF, UNESCO, MOP... . Konkrétna medzinárodná spolupráca je najmä s organizáciami z Francúzska ako: Mouvement du Nid, ALC/SPRS Nice, Espace et Vie de Moissac, Fondation Scelles, Amicale du Nid a s MVO z Belgicka ( Mouvement du Nid, ECPAT), z Dánska (REDEN), z Holandska, Fínska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, ... Medzinárodné kontakty boli nadviazané aj s Filipínami, Brazíliou. Austráliou, USA, Kanadou, ... .