Vítame Vás na stránke Únie centier prevencie a pomoci DAFNÉ

Novinka!

Občianske združenie ÚCPP-DAFNÉ ponúka pedagogickým pracovníkom na základných a stredných školách možnosť získania kreditov prostredníctvom zaujímavého aktualizačného kontinuálneho vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vzdelávanie je zamerané na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami v triede s individuálnou integráciou. Prebieha formou zážitkových metód. Pilotne bolo overené v rámci projektu „Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak“ a zúčastnilo sa ho celkovo 175 pedagogických pracovníkov. Vzdelávanie bude realizované v Trenčianskom a  Žilinskom kraji. Podmienkou na realizáciu každého programu je minimálne 12 účastníkov.  V prípade záujmu, vyplňte prosím nasledujúci formulár do 13. 9. 2012 a pošlite ho na ksinanova@dafne.sk alebo volajte na t.č. 0917/343519

Formulár na stiahnutie (.doc) -- Elektronický formulár

Bližšie informácie o oboch programoch kontinuálneho vzdelávania sú uvedené nižšie:
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Cez vlastný zážitok k poznaniu 1
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Cez vlastný zážitok k poznaniu 2