Aktuálne zloženie Prezídia DAFNÉ:
PhDr. Marián Kolenčík, PhD. - prezident
Mgr. Janka Kšiňanová PhD.  - viceprezident
Eva Portašíková -  člen
Mgr. Michal Macháč – člen
Anna Kolenčíková - člen + hospodár

Odborní spolupracovníci ÚCPP - DAFNÉ:
Mgr. Alena Žabková – psychológ

Mgr. Ľubica Koverová – psychológ

Mgr. Ondrej Maťko - psychológ

Kapt. Ing. Marianna Marenčáková – pracovník policajného zboru

Ing. Soňa Vinková – pracovník policajného zboru

Mgr. Miroslava Pavlová – špeciálny pedagóg


Zahraniční spolupracovníci:

Martine Costes

Dorit Otzen

Isabelle Collot

Bjorn Gunnlaugsson