Vážení klienti!
CENTRUM PREVENCIE A POMOCI – DAFNÉ v Žiline si Vám dovoľuje oznámiť, že dočasne prerušuje svoju činnosť.

Klienti a záujemcovia o poradenské služby a preventívne aktivity na školách sa môžu obrátiť so svojimi problémami a požiadavkami na spolupracovníkov z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, pôsobiacich v našom centre a vopred si dohodnúť termín na adrese krpzzaprevencia@minv.sk.

Adresa sídla:
Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ
Zátočná 221
013 13 Rajecké Teplice

www.dafne.sk
e-mail: dafne@dafne.sk