Zaľúbil sa do nej Boh Apolón, lenže napodiv nie pre jej krásu, ale v dôsledku zlomyseľného žartu mladého Boha lásky - Erosa. Apolón si totiž robil posmech z jeho zlatého luku, a tak sa Eros rozhodol, že mu ukáže účinok svojich striel: zasiahol Apolóna šípom, ktorý vzbudzoval lásku. Daphne, ktorá mu prišla náhodou do cesty, postrelil zas šípom, ktorý lásku zabíjal. Daphne Apolónovu lásku neopätovala, a hoci bol najkrajší z Bohov, želala si radšej zomrieť, ako sa stať jeho milenkou. Keď videla, že mu neunikne, požiadala otca, aby jej zmenil podobu. Stalo sa, ako si želala: telo jej pokryla kôra, ruky sa jej premenili na vetvy, vlasy na lístie. Zmenila sa na vavrínový strom, ktorého večne zeleným lístím si Apolón na pamiatku zdobil hlavu. (Vavrín = Daphne, preklad z gréčtiny). Mýtus O neskorej pokore Boha Apolóna a tragickej premene horskej nymfy Daphne, ktorá uhájila svoju dušu za najvyššiu cenu a stala sa symbolom v srdciach ľudí - osloví, ako dúfame, aj Vás v našej práci. Nymfa Daphne je tu znova v inej podobe pre tých, ktorí boli postrelení šípom zla, ale aj pre tých, ktorým láska nie je vzdialená, avšak niečo na ceste k nej prekáža.

Únia centier prevencie a pomoci - DAFNÉ ako občianske združenie sa narodilo dňa 5 februára 1997 registráciou na MV SR v rámci transformácie z Nadácie primárnej prevencie drogových závislosti a AIDS - DAFNE (zriadená bola v auguste 1995 Mariánom Kolenčíkom a Dome odborov, s. r o. Žilina). Zakladateľmi Únie DAFNÉ sú PhDr. Marián Kolenčík PhD., Mgr. Martina Tomašiková, Mgr. Jana Kšiňanová a Mgr. Martin Kšiňan. Sídlo združenia je v Rajeckých Tepliciach. Výkonným a najvyšším orgánom združenia v období medzi konaním Kongresu ÚCPP DAFNÉ je päťčlenné prezídium, ktoré riadi prezident ÚCPP DAFNÉ. Na výkon pôsobnosti prezídia a dodržiavanie stanov dohliada Kontrolná komisia ÚCPP DAFNÉ. Únia DAFNÉ ako mimovládna organizácia pôsobí v oblasti prevencie sociálno-patologických javov (drogové závislosti, prostitúcia, ..).